אבטחת מידע

ניהול אבטחת מידע.

יישום אבטחת מידע.

כתיבה והטמעה של מדיניות ונהלי אבטחת מידע.

ניהול סיכוני אבטחת מידע.

ניהול פרויקטים אבטחת מידע.

הטמעה ותחזוקה של מערכות אבטחת מידע.

קריפטוגרפיה.

בקרת גישה .

אבטחת רשת.

מניעת זליגת מידע .

מערך זיהוי ותגובה .

בדיקות חוסן וחדירות.

ארכיטקטורת אבטחת מידע.

הקשחת מערכות ההפעלה.

הקשחת רכיבי תקשורת.

אבטחת מכשירים ניידים.